فارسی ساز PES 2021

13,000 تومان

ترجمه متن های بازی

توضیحات

💥 ویژگی محصول:
فارسی سازی اکثر قسمتهای بازی
ترجمه خوب

آپدیت 1 :
رفع برخی ایرادات
اضافه شدن ترجمه های جدید بخصوص در بخش مستر لیگ

آپدیت 2 :
رفع برخی ایرادات
اضافه شدن ترجمه های جدید

آپدیت 3 :
رفع برخی ایرادات
اضافه شدن ترجمه های جدید در تنظیمات بازی، شروع یک افسانه، تنظیمات ترکیب تیم

آپدیت 4 :
تکمیل بخش تنظیمات ترکیب تیم
تکمیل زیرنویس ویدئوهای مسترلیگ 😍
و …

آپدیت 5 :
ترجمه های جدید در مستر لیگ و شروع یک افسانه (بخصوص در بخش پیام ها)
رفع برخی ایرادات
و …
آپدیت 6 :
ترجمه های جدید در مستر لیگ و …
رفع برخی ایرادات
آپدیت 7 :
ترجمه نکات بازی (موارد عمومی آفلاین) و …
آپدیت 8 :
اصلاح فونت فارسی ساز + فارسی سازی قوانین تورنمنت ها + …
آپدیت 9:
اصلاح فونت فارسی ساز + ترجمه های جدید
آپدیت 10:
رفع مشکل روز داربی مسترلیگ + ترجمه فرمانهای کنترل و …
آپدیت 11:
فارسی سازی راهنمای مسترلیگ (کمک) و  …
آپدیت 12 (12 مهر 1400):
فارسی سازی راهنمای اسطوره شدن (کمک) و  …

 

توضیحات کامل محصول در اینجا