گزارش فارسی آنالیزور PES 2021

12,000 تومان

برای اولین بار کارشناسی بازی به فارسی

توضیحات

💥 تجربه کارشناسی فارسی بازی در کنار گزارش اصلی انگلیسی

◼ صداگذاری 3200 مورد از موارد مرتبط با گزارش کارشناس

◼ صداگذاریها شامل صحبتهای تحلیلی حین بازی، بعد از گل، بین نیمه ها، آخر بازی، حین پنالتیها، بعد شوتها و …
◼ استفاده از پک فعالسازی تلفظ نام همه تیمها
◼ کیفیت خوب صدا
◼ ترجمه خوب

آپدیت 1:
◼ 200 مورد صداگذاری جدید
◼ رفع برخی ایرادات

🎙 طی آپدیتهای بعدی، صداگذاریها افزایش پیدا خواهد کرد.
🎙 از این گزارش فارسی میتوان بر روی آپدیتهای گزارش انگلیسی ساخت Predator002 استفاده کرد.

 

توضیحات کامل محصول در اینجا